Cleancon er et EU-finansiert og grenseoverskridende prosjekt i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak for å fremme anvendelse av utslippsfrie kjøretøy og arbeidsmaskiner

I prosjektet samarbeider offentlige og private aktører med mål om å øke bruken av fornybar energi i offentlig og privat sektor ved å løfte fram utslippsfrie maskiner til bygg- og anleggsprosjekter og i kommunal drift.

Arbeidsmaskiner står for en stor andel av klimagassutslippene innen transportsektoren. I Oslo kommune anslår man denne andelen til 25%. I Sverige var tilsvarende andel 20% (i 2010). Dette vil fortsette å øke hvis ikke maskinparken tar i bruk en større andel fornybar energi.Cleancon vil jobbe både med maskinprodusentene og entreprenørbransjen for å sikre at det er mulig å levere på kravene som legges inn i offentlige anbud, men også med tanke på å utfordre bransjen til å strekke seg lenger enn hva de gjør i dag. På denne måten vil Cleancon være med å styrke konkurransekraften hos maskinprodusentene og i bygg- og anleggsbransjen i ØKS-regionen gjennom å øke deres evne til å tilfredsstille nye krav til utslippsfrie arbeidsmaskiner.

Prosjektet har som mål å bidra til en vesentlig reduksjon av utslippene. Prosjektet skal fungere som en katalysator ved å sette reell fart på omstillingen av arbeidsmaskinbransjen i ØKS-regionen. Elektrifiseringen av arbeidsmaskinene kan ikke utsettes ytterligere om vi skal klare å nå målene i Parisavtalen.

Projektleder

RISE – RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
Sara Skärhem
sara.skarhem@ri.se
+46 73 574 38 32

Prosjekteier på norsk side

KUNNSKAPSBYEN LILLESTRØM
Jon Eriksen
jon@kunnskapsbyen.no
+47 4142 0183


Her finner du prosjektets hjemmeside

Partnerskapet består av følgende virksomheter og organisasjoner:

Fase 2 (2022-2025)

 • RISE – Research Institutes of Sweden, lead partner
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm, norsk prosjekteier
 • NILU
 • Volvo Construction Equipment
 • Nilsson Energy
 • Peab
 • Tekniska Högskolan i Jönköping
 • DFØ – Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Lillestrøm kommune
 • NASTA
 • Eviny
 • NAPOP
 • Lunds kommun
 • Eslövs kommun
 • Malmö stad

Fase 1 (2019-2022)

 • RISE – Research Institutes of Sweden, lead partner
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm, norsk prosjekteier
 • Volvo Construction Equipment
 • PowUnit
 • VA Syd
 • Göteborgs Stads Leasing
 • LUP – Leverandørutviklingsprogrammet
 • DFØ – Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Lillestrøm kommune
 • Viken fylkeskommune
 • Københavns Kommune
 • Lunds kommun
 • Eslövs kommun
 • Tekniska Högskolan i Jönköping