1Frontbilde

Veileder - utslippsfrie arbeidsmaskiner

Hva er viktig å tenke på - hva er suksessfaktorene - når tradisjonelle dieseldrevne maskiner skal byttes ut med utslippsfrie alternativer? Hvilke utslippsfrie maskiner finnes? Hvem har erfaringer eller kan gi råd i forbindelse med innkjøp av enkeltmaskiner eller mer omfattende tilnærminger som en utslippsfri byggeplass?

Dette er noen av spørsmålene denne veilederen søker å gi svar på. Ved å samle kunnskap og å henvise til oppdaterte kilder ønsker vi å senke terskelen for å ta i bruk utslippsfrie maskiner og utstyr der dette er mulig allerede i dag. Så, hva venter du på? Let's-a go!

 

Noen raske fakta:

Målgruppe
Målgruppen for denne veilederen er innkjøpere, prosjektledere, prosjektansvarlige, leverandører og entreprenører som ønsker å ta i bruk utslippsfrie maskiner og utstyr.

Utslippsfrie arbeidsmaskiner
Arbeidsmaskiner kommer i mange varianter fra digre dumpere til håndholdte redskaper som hekksaks og motorsag. Eksempel på noen av de vanligste arbeidsmaskinene i forbindelse med byggearbeider og kommunal drift finner du i oversikten til Klima Østfold og Bellona sin internasjonale oversikt (engelsk).

Utslippsfrie arbeidsmaskiner er i denne veilederen definert som løsninger som baserer seg på strøm (inkludert både kabeltilkobling og batteri, eller en kombinasjon av disse), hydrogen (inkludert batterielektriske hybridløsninger) og biogass.

Kort om veilederen
Veilederen er utarbeidet innenfor rammene av Interreg-prosjektet Cleancon (2019-2025) der målet er å bidra til å skape et større nordisk marked for utslippsfrie maskiner og utstyr gjennom informasjon- og kompetansespredning med hensyn til gjennomførte prosjekter, samt hvilke utslippsfrie alternativer som finnes og kan tas i bruk allerede i dag.