Utleieselskaper med fokus på utslippsfrie arbeidsmaskiner

Det finnes i dag noen maskinutleieselskaper som bevisst har tatt inn utslippsfrie alternativer i sitt sortiment. Oslo kommune benyttet seg av dette da de etablerte utslippsfri byggeplass i Olav Vs gate og Klingenberggata i 2019. Her leide entreprenørene utslippsfrie maskiner gjennom en konsesjonsavtale som Oslo kommune hadde inngått med et maskinutleieselskap. Å ta kontakt med et miljøbevisst maskinutleieselskap kan derfor være en god måte å skaffe seg oppdatert informasjon om utslippsfrie løsninger i et raskt voksende marked. Noen eksempler på utleieselskaper er listet opp nedenfor: