Beregning av potensial for utslippsreduksjoner fra maskiner

Miljødirektoratet har verktøy for beregning av potensial for reduksjon av klimagassutslipp ved gjennomføring av ulike klimatiltak.

Her finner du blant annet nedlastbare regneark for beregning av utslippsreduksjoner ved drivstoffendring for følgende motorredskaper:

Anleggsmaskiner – drivstoffendring
Regnearket beregner utslippsreduksjoner ved redusert bruk av drivstoff eller ved elektrifisering av anleggsmaskinparken.

Traktor – drivstoffendring
Regnearket beregner utslippsreduksjoner ved redusert bruk av drivstoff eller ved elektrifisering av maskinparken.