Økonomiske støtteordninger i Sverige

Nedenfor er det listet opp noen relevante støtteordninger i forbindelse med anskaffelser av utslippsfrie maskiner eller utbyggingsprosjekter som benytter seg av denne type maskiner i Sverige.

Klimatklivet
Har du en idé om en investering som fører til reduksjon av klimagassutslipp? Har du behov for finansiell støtte for å kunne gjennomføre det? Da kan du søke investeringsstøtte fra Klimatklivet. Klimatklivet får økonomisk støtte fra Naturvårdsverket for investeringer som fører til lokale og regionale tiltak som reduserer utslipp av drivhusgasser. Formidling av ny teknologi, markedsintroduksjon og sysselsetting er andre ønskede effekter av Klimatklivet. Les mer om Klimatlivet på Klimatlivet – stöd till klimatinvesteringar.

Energimyndigheten
Energimyndigheten er Sveriges største finansierer for energiforskning. Et viktig steg mot kommersialisering av produkter, prosesser eller tjenester er å teste og demonstrere løsningen der den skal brukes. Energimyndigheten har gitt støtte til flere ulike pilot- og demonstrasjonsprosjekter som inkluderer utfordringer i samfunnet, inkludert industri, transport, bioenergi, elektrisitetssektoren og bygninger. Det meste av Energimyndigheten sin støtte deles ut gjennom utlysninger med ulike temaer.  Les mer om Energimyndigheten sin støtteordninger på Sök stöd och rapportera.

Vinnova
Vinnova bidrar til å styrke Sveriges innovasjonskapasitet for bærekraftig vekst ved å finansiere forsknings- og innovasjonsprosjekter. Sammen med organisasjoner identifiseres viktige behov og setter felles mål. Med det som utgangspunkt finansierer vi forskning og innovasjon som kan gjøre en forskjell for verden. Les om eksempler på prosjekter som har fått støtte fra Vinnova i Prosjektdatabasen.