Innovative anskaffelser/Finn løsninger

Gjennom innovative anskaffelser har offentlig sektor store muligheter til å bidra til det grønne skiftet. I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene (se figuren nedenfor).

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har samlet løsninger som er blitt til gjennom innovative anskaffelser her: LUPs kunnskapsbank «Finn løsninger».

Flere offentlige utbyggere står samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for et utviklingsløp og dialog mellom offentlige virksomheter som sitter på behovene og markedsaktører som sitter på løsningene.

Utdypende informasjon om forankring, organisering, praktisk tilrettelegging og risikostyring ved innovative anskaffelser finnes på DFØs sider. Det er også mye å lære av arbeidet Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har gjort på Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.

Forskjellen mellom en ordinær anskaffelse og en innovativ anskaffelse. Figuren er hentet fra MENON Economics (Kilde: innovativeanskaffelser.no).

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)
Nasjonalt program for leverandørutvikling (Leverandørutviklingsprogrammet, LUP) drifter innovativeanskaffelser.no. Her kan du blant annet:

  • Sjekke om ditt prosjekt kan løses gjennom en innovativ anskaffelse.
  • Startprogram for innovative anskaffelser er en introduksjon til metoden for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser, både offentlige virksomheter og leverandører.
  • LUP tilbyr fire ulike startprogrammer: Startprogram for ledere, Startprogram-Motivasjons-ABC for nybegynnere, Startprogram- kjøpt av utvikling og innovasjon- viderekommende og Startprogram for leverandører.
  • Sjekke kalenderen for å se hvor og når neste Startprogram avholdes.
  • Bli tipset om kommende leverandørkonferanser.
  • Bli kjent med arbeidet med Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser tilbake til 2017.