Utslippsfri byggeplass: Lystad brannstasjon i Lillestrøm kommune

Miljøambisiøse Lystad brannstasjon (Kilde: Vindveggen AS)

Lystad brannstasjon ble lagt ut som et grønt innkjøp der det miljømessig ble konkurrert på grad av utslippsfritt. Brannstasjonen er Lillestrøm kommunens pilot hvor utslippsfrie arbeidsmaskiner skal demonstreres i et aktivt byggeprosjekt. Byggestart for prosjektet var i august 2021 og forventes å stå ferdig første kvartal 2023.

Lillestrøm kommune fikk inn syv tilbud på sin utlysning av brannstasjonenDet er svært gledelig å se at markedet responderte positivt på å konkurrere på grad av utslippsfritt allerede ved Lillestrøm kommunes utlysning, og hva dette vil gi av utslippskutt fra en relativt kompleks byggeplass som en ny brannstasjon faktisk er. Prosjektet inneholder også utbedring av eksisterende kryss og opparbeidelse av ny vei. I tillegg skal ny infrastruktur og VA-anlegg oppføres og detaljprosjekteres. Bygget skal få grønne tak som tekkes med sedum og vil inngå som del av overvannskonseptet for eiendommen. I tillegg etableres solceller på deler av taket på vognhallen. Les mer om prosjektet på Doffin og her.

Ifølge tilbudet vil entreprenør Håndverkskompaniet utføre arbeidene med 13 elektriske maskiner (3 gravemaskiner, 6 lifter, 2 kraner, 1 komprimeringsmaskin, 1 hjullaster) og 3 maskiner som går på biodiesel (1 borerigg, 1 asfaltutlegger og 1 gravemaskin).