Infrastruktur for utslippsfrie arbeidsmaskiner

All tekst nedenfor er fra markedsstudien. Kan vi bruke det? hvordan blir kildehenvisning?
En viktig forutsetning for storskala innfasing av fossilfri- og utslippsfri teknologi bygg- og anleggsbransjen, samt transportsektoren, er å ha på plass en god infrastruktur. En utfordring i overgangen til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, er tilgang til infrastruktur som strøm, hydrogen eller biogass. Dette skal enten leveres stasjonært for begrensede perioder på byggeplasser der jobben er innenfor et avgrenset område eller mobilt på anleggsplasser der jobben flytter seg.

Generelt er batterielektriske og kabelelektriske løsninger de som har kommet lengst i utviklingen. Spesielt i de mindre segmentene med begrensede energibehov vil batterielektriske løsninger være aktuelle for mange oppgaver. I større segmenter er imidlertid energibehovene større, og der gir dagens batteriteknologi noen utfordringer. SINTEF har i flere prosjekter vært prosjektpartner på flere elektriske byggeplasser i Norge, og oppgir at en vesentlig utfordring er å ha tilgang til nok elektrisk effekt gjennom byggefasen for maskinene som skal driftes.

Battericontainer for lading av elektriske maskiner (Asker kommune)

Batteri- og kabelelektriske løsninger egner seg først og fremst for stasjonære oppgaver i urbane strøk, og anbefales å ikke dra de ut i miljøer der det ikke er strøm. Til dette trengs sannsynligvis containeriserte løsninger med stor energilagring som kan lades over natten, der nettet har god kapasitet og fremføres til anleggsplasser for strømforsyning på dagen. En battericontainer kan fullade to til tre gravemaskiner. En slik løsning kan også fungere på byggeplasser med lav effekt tilgjengelig fra nettet.

Løsninger for å levere biogass og hydrogen til bygg- og anleggsplasser er preget av at det til nå eksisterer svært få maskiner, og kun i pilotfase. Biogass og hydrogen har blant annet mangel på infrastruktur som vesentlige barrierer. Fordelene med bruk av disse energibærerne fremfor batteri- og kabelelektriske løsninger, er først og fremst fleksibiliteten ved å ikke være avhengig av et lokalt nett. For hydrogen finnes det containeriserte løsninger for både produksjon av hydrogen, transport, samt komprimering og hurtigfylling til kjøretøy. Når det gjelder biogass, er det svært lite informasjon i markedet om mobile løsninger rettet mot bygg- og anleggssektoren. Det er derfor også stor usikkerhet rundt hvorvidt maskinene vil benytte flytende eller komprimert gass.