Utslippsfri anleggsplass: Klosterenga park i Oslo kommune

Klosterenga park. (Kilde: Oslo kommune).

Litt om prosjektet
Klosterenga park vil gi bydel Gamle Oslo et rekreasjonsområde av høy kvalitet, med ny turvei, flere møteplasser og bedre belysning. Hovinbekken skal åpnes gjennom Klosterenga, hvor b
ekken skal renne gjennom skulpturene i et system av renner, kar, vanntrapper og basseng. 

  • Byggestart: August 2021
  • Planlagt ferdigstillelse av prosjekt 1: våren 2023

100 % elektrisk
teksten nedenfor er hentet direkte fra: https://www.naml.no/artikler/2021/utslippsfri-bekkeapning-pa-klosterenga/ og https://www.naml.no/artikler/2021/rigger-seg-for-en-utslippsfri-framtid/

Klosterenga Park har en høy miljøprofil og det meste av anleggsutstyret er elektrisk for å begrense utslipp og støy i nærmiljøet. Allikevel må man regne med noen ulemper knyttet til dette. Man kan oppleve rystelser ved graving og eventuell sprengning og pigging. Braathen Landskapsentreprenør AS, entreprenør for prosjektet, satser tungt på el-maskiner og utstyr. De ønsker å være ledende på det grønne skiftet innenfor anleggsgartnerbransjen, og rigger seg nå for en framtid hvor kravet om å utslippsfrie anleggsplasser vil bli vanligere og vanligere. Leif Abrahamsen fra Braathen Landskapsentreprenør AS forteller at prosjektet blir gjennomført uten lokale utslipp.

– Vi kjører hundre prosent elektrisk på byggeplassen, med en miks av kabel og batteri. Massetransporten utføres med elektriske tipp- og krokbiler. Det samme gjelder vareleveranser, der alt av rør og deler blir levert med EL laste- og varebiler. Større kranbiler og betongbiler får man ikke helelektrisk enda, så disse går på biodiesel til og fra anlegget men driftes på kabel eller batteri under arbeid på plassen. Strømmen får vi fra flere skap med byggestrøm som vi har fått plassert rundt på anlegget. Disse leverer 400 ampere og 400 volt. Denne kontrakten skal være 100 % utslippsfritt utført, uten noe unntak. Dette viser at innovasjon og utvikling går raskt når både oppdragsgiver og entreprenør legger hodet i bløt for å få det til, sier Kai Vegar Østnes, avdelingsleder infrastruktur i Braathen Landskapsentreprenør.

Jobben starter med byggestrømmen
Når det gjelder det praktiske omkring el-drift på byggeplassene forteller Østnes at jobbene nå starter med å planlegge for minimum 63 ampere byggestrøm.

– De store maskinene kjører vi på kabeldrift, og en av fordelene med dette er at vi unngår ladepauser. Dermed er arbeidsdagen til forveksling lik arbeidsdagen på en byggeplass med fossildrift. Når det gjelder de to elektriske lastebilene våre kommer ladingen an på kjøremønsteret i løpet av dagen. Dersom vi trenger å lade kombinerer vi gjerne det med hviletiden for sjåførene, og selve ladingen gjør vi hos bensinstasjoner. Vi skulle imidlertid gjerne sett at det ble lagt opp til flere hurtigladere for tungtransport. Slik det er nå er bilene våre for store for plassen som er satt av til hver hurtiglader, og dermed sperrer vi for andre biler den tiden vi lader, legger han til.

Anskaffelsen
1. Anskaffe med forhandlinger i to trinn (prekvalifisering).
2. Hovedårsak til valgt anskaffelsesform: grensesnittet til kunstleveransen og kunstnerteamet.
3. Forhandlingsrunden positiv for miljødelen og grundig gjennomgang av maskinisten.
4. Tildelingskriteriene var vektet henholdsvis: pris 40 %, miljø 30 % og oppdragsforståelse 10 %.
– Miljø vektet 30 % i anskaffelsen
– Innenfor miljøkriteriet ble det vektet følgende: 50 % maskiner, 40 % transport og 10 % øvrig transport.