Utlån av utslippsfrie arbeidsmaskiner

Overgangen til en fossilfri transportsektor er godt i gang – og det kommer stadig nye kjøretøy og anleggsmaskiner som går på enten elektrisitet, hydrogen eller biogass på markedet. Likevel er terskelen relativt høy for en del aktører når det gjelder å investere storstilt i fossilfrie løsninger.

Gjennom prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» kan skoler, kommuner og entreprenører som har offentlige oppdrag, låne maskiner gratis i inntil fire uker. På den måten kan man uten risiko teste og finne ut om maskinen duger til de planlagte oppgavene, før man eventuelt investerer. Maskinene blir fraktet til og fra lånetaker. Prosjektet, som er delfinansiert med midler fra Klimasats og Interreg tar alle kostnadene. Det eneste kravet tilbake er en brukerrapport etter at lånetiden er over, om hvordan maskinen fungerte i de ulike arbeidssituasjonene. Geografisk dekker utlåningen store deler av Oslofjord-regionen, samt alle kommuner i følgende fylker: Viken, Oslo og Vestfold-Telemark. I tillegg samarbeider de med entreprenører og bedrifter i prosjektområdet. Prosjektet ble startet av Østfold fylkeskommune i januar 2017, og har så langt bevilgning ut 2024.

For å finne ut hvilke maskiner som lånes ut og hvordan du kan låne maskiner, les mer på – Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy.

Utlånsordningen ble blant annet brukt til den utslippsfrie byggeplassen i Olav Vs gate i Oslo, se video nedenfor: