Klimarådgivning ved innkjøp

Viken fylkeskommune og Klima Østfold
Viken fylkeskommune og Klima Østfold tilbyr gratis rådgivning til Viken-kommuner som skal gå til innkjøp av utslippsfrie maskiner og prosjekter med utslippsfri anleggsdrift. Rådgiverne i prosjektet kan blant annet bidra med oppdatert kunnskap om utslippsfrie maskiner, behovskartlegging blant brukerne, markedsdialog, utforming av krav og kriterier i anbud med mer.

Mer informasjon om prosjektet, veiledningsmateriale og kontaktinformasjon finnes på prosjektets hjemmeside: Klimarådgivning i anskaffelser.

DFØ – Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) gir råd om hvordan man oppnår klima- og miljøvennlige anskaffelser i praksis, blant annet gjennom generelle veiledere som Kom i gang med grønne anskaffelser og e-læringskurs.

DFØ har også en veileder med Råd og eksempler på gjennomføring spesielt rettet mot utslippsfrie byggeplasser.