Oversikt over utslippsfrie arbeidsmaskiner

Arbeidsmaskiner kan være alt fra mindre håndholdte redskaper til digre dumpere eller heisekraner. For en del maskintyper er markedet for utslippsfrie alternativer godt, mens for andre kan det være svært begrenset.

Klima Østfold har på sine nettsider en oversikt over alle tilgjengelige utslippsfrie maskiner på elektrisitet, hydrogen og biogass som holdes oppdatert. Her kan du søke etter maskintypen du er ute etter eller se hva som finnes av utslippsfrie alternativer på markedet i dag.

Bellona internasjonal har også en oversikt over nullutslippsmaskiner.  I listen kan du se hvilke anleggsmaskiner som allerede er utviklet, samt se hvilke typer utslippsfrie maskiner ulike produsenter tilbyr.

Maskinregisteret kan også være en mulig kilde til oversikt over utslippsfrie maskiner.