Bærekraftige innkjøp i Sverige

Upphandlingsmyndigheten (UHM) driver Upphandlingsmyndigheten.se som har som mål å fungere som et kunnskapssenter i alt som er knyttet til offentlige anskaffelser. Under «Hållbar upphandling» på UHMs nettside, finner du informasjon om:

  • Kriterieveiviser – angi bærekraftskrav ved å klikke gjennom seks trinn.
  • Hvorfor bærekraftige anskaffelser.
  • Sosialt ansvarlig innkjøp.
  • Anskaffelse med hensyn til klimaet.
  • Livssykluskostnader (LCC guide) – en omfattende introduksjon til LCC for de som ønsker å spare penger og skape miljøfordeler ved hjelp av livssykluskostnader ved anskaffelser.