Utslippsfri arbeidsmaskin – Bakgrunn

Mange kommuner og entreprenører har store maskinparker. Maskinene har ofte lang levetid sammenlignet med andre typer kjøretøy. Stor variasjon i typer maskiner – fra små håndholdte maskiner til store anleggsmaskiner.…

Fortsett å lese Utslippsfri arbeidsmaskin – Bakgrunn

Om Cleancon

Cleancon – Clean Construction Machinery – er et EU-finansiert og grenseoverskridende prosjekt i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak for å fremme anvendelse av utslippsfrie kjøretøy og arbeidsmaskiner. Offentlige og private aktører samarbeider om…

Fortsett å lese Om Cleancon

Andre ressurser– rapporter og veiledere

Cleancon-ressurser Cleancon sin prosjektadministrasjon har sammen med Endrava, utarbeidet en rapport om markedssmuligheter for entreprenører ved å være early-movers ved utslippsfri drift i bygg- og anleggsbransjen. Rapporten retter seg mot…

Fortsett å lese Andre ressurser– rapporter og veiledere

Bærekraftige innkjøp i Sverige

Upphandlingsmyndigheten (UHM) driver Upphandlingsmyndigheten.se som har som mål å fungere som et kunnskapssenter i alt som er knyttet til offentlige anskaffelser. Under «Hållbar upphandling» på UHMs nettside, finner du informasjon…

Fortsett å lese Bærekraftige innkjøp i Sverige

Startprogram for innovative anskaffelser hos LUP

Startprogram for innovative anskaffelser er en introduksjon til metoden for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser, både offentlige virksomheter og leverandører. Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) tilbyr fire ulike programmer: Startprogram for ledere…

Fortsett å lese Startprogram for innovative anskaffelser hos LUP