Utslippsfri arbeidsmaskin – Suksesskriterier

  • Forankring: Det er avgjørende at anskaffelse av utslippsfritt er en ønsket utvikling, og at det er forankret i ledelsen/relevante planer, strategier eller vedtak.
  • For å oppnå en utslippsfri maskinpark er det viktig å jobbe systematisk.
  • Før man går til anskaffelse av en utslippsfri arbeidsmaskin er det viktig å tenke på hvor maskinen skal lade eller fylle drivstoff.
  • Kan evt. komme inne på konkrete politiske bestillinger om utslippsfrie maskiner (og kjøretøy). [Vise til eksempler…?]
  • +++