Kriterieveiviser for bærekraftige offentlige anskaffelser

Hjelp til å stille de riktige kravene
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utarbeidet en Kriterieveiviser for bærekraftige offentlige anskaffelser.

Her finner du formuleringer til krav og kriterier for miljø og sosialt ansvar, og dokumentasjon av kravene, som kan stilles i en anskaffelsesprosess.

Krav- og kriteriesettene er utarbeidet sammen med ekspertgrupper på ulike produktområder, inkludert:

  • Bygg og anlegg
  • Transport

Få hjelp med: