Utslippsfri anleggsplass: Gang- og sykkelvei i Fredrikstad kommune

Klimarådgivning i anskaffelser (Kilde: Viken fk/Klima Østfold) 

 

Fredrikstad kommune har, på lik linje med Oslo, satt seg ambisiøse klimamål ved at de vedtok en ny klimaplan høsten 2019. I den nye klimaplanen har Fredrikstad kommune blant annet vedtatt at innen 2030 skal alle større kjøretøy og anleggsmaskiner være fossilfrie dersom teknologien er tilstede. Fredrikstad kommune stiller strenge miljøkrav i utbyggingsprosjekter hvor det skal bygges med så lave utslipp av klimagasser som mulig. Videre ønsker kommunen å stille krav om fossilfrie og/eller utslippsfrie anleggsplasser og vil etterhvert etterspørre blant annet nullutslippsteknologi i takt med at dette blir tilgjengelig.

Fredrikstad kommune har med bistand fra prosjektet «Klimarådgivning i anskaffelser» gjennomført en anskaffelse av et infrastrukturprosjekt med helt fossilfri- og delvis utslippsfri anleggsdrift. Kommunen brukte både ris og ros i sin innkjøpsmakt for å realisere det første prosjektet med elektriske gravemaskiner i Østfold.

Det er laget en Rapport: Fossilfri byggeplass i Fredrikstad om hvordan prosessen ble gjennomført, med formål om å inspirere og veilede kommuner som skal gjennomføre tilsvarende utbyggingsprosesser. I rapporten er det listet opp noen suksessfaktorer for at klimainnkjøpet ble vellykket, og som andre kommuner bør ta med seg hvis de skal gjøre noe tilsvarende. Merk at det her er snakk om prosjekter med maskiner elektrisitet, hydrogen og biogass.

 • Forarbeid:
  Godt forarbeid er den viktigste suksessfaktoren for innkjøpet, og avgjørende for å lykkes. Det anbefales derfor å gjøre nødvendige undersøkelser og avklaringer, blant annet:
  Gjennomføre leverandørkonferanse
  Undersøke lademuligheter
  Innhente kostnadsestimater
  Gode interne sondering
  Delta erfaringsutvekslingsmøter og lese rapporter
 • Lade og fylleinfrastruktur:
  Det
  er viktig å tenke gjennom tidlig i prosessen hvordan maskiner og kjøretøy skal lade og/eller fylle biogass eller hydrogen. I starten av elektrifiseringen av anleggsmaskiner kan det være avgjørende at byggherre påtar seg ansvaret og kostnadene med å tilrettelegge for lading og kabling av maskiner for å bygge ned en betydelig barriere.
 • Leverandørdialog:
  i dialog med leverandører for å identifisere barrierer og mulige tiltak for å stimulere til bruk av fossilfrie maskiner og kjøretøy elektrisitet, hydrogen og biogass. Svarene kommunen fikk i leverandørkonferansen var svært nyttige. Det å kommunisere tydelig til leverandørmarkedet at dette er krav og kriterier som kommer, er viktig både for å forberede entreprenørene og for at det skal investeres i fossilfrie maskiner.
 • Forankring:
  Det
  er en stor fordel om kommunen har planer, strategier eller vedtak som går fossilfri anleggsdrift. Dette gjør det lettere å jobbe både internt og med hensyn til troverdighet i møte med leverandører.
 • Pilot:
  Når man velger et pilotprosjekt kan det være smart å velge seg ut ett eller noen fokusområder og virkelig jobbe for disse. I dette prosjektet ble det valgt ut elektriske gravemaskiner som en satsning og gitt sterke incentiver for å  til nettopp dette.
 • Erfaringsoverføring:
  Se
  til gode eksempler for inspirasjon og veiledning. Relevante anbudsdokumenter for denne utbyggingen finnes her.