Hvordan gjøre en utslippsfri anskaffelse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) drifter Anskaffelser.no – fagsidene om offentlige anskaffelser i Norge.

Her finner du blant annet:

Miljødirektoratet har en egen veileder for innkjøp av klimavennlige kjøretøy og maskiner hvor man får faglige innspill til prioriteringer i kommuner, bedrifter og andre som ønsker å kjøpe inn klimavennlige transportløsninger og anleggsmaskiner.