Andre ressurser– rapporter og veiledere

Cleancon-ressurser
Cleancon sin prosjektadministrasjon har sammen
med Endrava, utarbeidet en rapport om markedssmuligheter for entreprenører ved å være early-movers ved utslippsfri drift i bygg- og anleggsbransjen. Rapporten retter seg mot entreprenørene, og inkluderer blant annet en markedsstudie om overgangen til bruk av utslippsfrie arbeidsmaskiner i bygg- og anleggsbransjen, samt hvilke mulige forretningsmuligheter det kan gi for aktørene.
Det er viktig å belyse hvilke markedsmuligheter en slik «early-mover» rolle kan ha for entreprenenørene – at dette er noe de må ta tak i, helst så fort som mulig, både for fremtidig lønnsomhet og overlevelse i bransjen.

Den 10. november 2021 arrangerte Cleancon et Inspirasjonsseminar  –  Arbeidsmaskiner: fra strategi til nullutslippsløsninger, i forbindelse med Evolve Arena på Nova Spektrum. Du kan se i videoen nedenfor. Seminaret bestod av 3 deler:

 • Del 1: Kommunale strategier og grønne innkjøp
 • Del 2: Gode eksempler på utslippsfrie bygg- og anleggsplasser
 • Del 3: Dialog: Hvordan få fart på utslippfrie arbeidsmaskiner

Andre ressurser:
Nedenfor finner du en liste over diverse ressurser som kan være nyttige ved bruk av utslippsfrie arbeidsmaskiner.

Utslippsfri anleggsplass – et realistisk mål?
Under Arendalsuka inviterte Bane Nor enkelte byggherrer, Oslo kommune og entreprenører til dialog om hva som skal til for å nå dette målet og hvor vi står i dag. Entreprenørene peker på flere sentrale punkter som er sentralt for at vi skal nå målet om utslippsfrie BA- plasser innen få år. Noe av det som ble nevnt er:

 • Dialog mellom entreprenør og byggherre.
 • Forutsigbarhet – Myndighetene kommer med konkrete målsetninger om at for eksmpel om 2 år vil disse kravene gjelde, og om 5 år vil disse kravene gjelde… Da kan leverandlrer produsere maskiner hvor de vet at det vil være et stort behov for det, og entreprenører kan gå til innkjøp av disse maskinene uten å være bekymret for investeringen. Dersom man vet hvilke krav som kommer får bransjen en trygghet på innkjøp / investeringer i ny grønn teknologi.
 • Byggherre / bestiller må heve lista for miljøkrav, og dette må skje raskt. I rapporten «Standard klima- og miljøkrav til Oslo kommunes bygge- og anleggsplasser«, har Oslo kommune laget et forslag på kravspesifikasjoner, tildelingskriterier og kontraktskrav. Dette dokumentet vil oppdateres jevnlig, i lys av erfaringer som gjøres og teknologisk utvikling.
 • Stille mer offensive krav til omstilling i bygg- og anleggsbransjen.
 • Økt kunnskapsnivå.
 • Det er viktig å omstille seg slik at man blir en attraktiv arbeidsgiver for unge som skal inn i arbeidsmarkedet. Mange unge ønsker ikke store maskiner som spyr ut eksos, men ønsker å jobbe hos en arbeidsgiver som satser på grønne løsninger.
 • Gjenbruk av materialer, for eksempel ved redusere massetransport og gjenbruke asfalt. Dette vil redusere utslipp i produksjonsfasen og ved transport.
 • Entreprenører kan hjelpe byggherrer med å redusere utslipp og kostnader, hvis de klarer å sleppe entreprenørene til tidlig i nok i planleggingen.
 • Flinkere til å dele de prosjektene som både har gått bra, men spesielt viktig å belyse de prosjektene som ikke gikk fullt så bra. Vi må hjelpe hverandre på hvor det er utfordringer og hvordan vi kan løse dette sammen.
 • Vi må endre forskrifter og håndbøker – det som begrenser bransjen om å bygge mer effektivt, mer kvalitet, med lavere utslipp, samt måle direkte OG indirekte utslipp. Et eksempel er å endre § 5 i regelverket for offentlige anskaffelser at du «kan stille miljøkrav» til at du «skal stille miljøkrav».
 • Entreprenører og byggherre kan ikke løse omstillingen hver for seg. Entreprenører kan gjøre en stor del av dette, men de er helt avhengige av at byggherre verdsetter dette på en eller annen måte. Det er nøkkelen til å klare det grønne skiftet! Dersom entreprenørene får valuta for de grønne løsningene som de presenterer, så vil det gi en stor motivasjon til å drive utviklingen.

Byggherrene som var med på dialogen var veldig fornøyde med at entreprenører overleverer på miljøkravene.

Du kan se hele dialogen her.