Utslippsfri arbeidsmaskin – Bakgrunn

  • Mange kommuner og entreprenører har store maskinparker. Maskinene har ofte lang levetid sammenlignet med andre typer kjøretøy.
  • Stor variasjon i typer maskiner – fra små håndholdte maskiner til store anleggsmaskiner.
  • Utslippsfrie maskiner er generelt mindre modne enn fossile/fossilfrie maskiner og utviklingen av nye utslippsfrie maskiner / teknologiske løsninger går raskt.
  • Investeringskostnaden for utslippsfrie maskiner sammenlignet med fossile varierer med teknologiens og maskinens modenhet. Utslippsfrie maskiner er som regel billigere i driftsfasen, og det er viktig og tenkte livssykluskostnader.
  • +++