Inspirasjonsseminar- «fra strategi til nullutslippsløsninger»

Den 10. november holdt Cleancon et inspirasjonsseminar i forbindelse med Evolve Arena på Nova Spektrum. Seminar handlet om …

Du kan se videoopptak av seminaret her.