Utslippsfri byggeplass: Nidarvoll skole i Trondheim kommune

NidarvollprosjekteT er et storskala byggeprosjekt med Skanska som hovedentreprenør, bestående av Nidarvoll skole inkludert dobbel idrettshall og Nidarvoll Rehabiliteringssenter. Gamle Nidarvoll skole og to helsehus skal rives og erstattes av passivhus med lavt energiforbruk. Prosjektet gjennomføres som fossilfri byggeplass med en betydelig andel elektriske anleggsmaskiner, samt størst mulig andel utslippsfri oppvarming og byggtørk.

pilotprosjektet er en del av det Enova støttedte prosjektet med Trondheim kommune, Nordic Booster og Ohmia Construction. Prosjektet består av tre delprosjekter med Trondheim kommune som byggherre, der byggingen av Nidarvoll skole er et av disse tre.  Formålet med å velge tre delprosjekter er å få testet den tekniske løsningen og tjenesteleveransen på prosjekter med varierte oppgaver og forskjellige entreprenører, slik at konsortiet opparbeider seg bred erfaring om ulike typer utslippsfrie prosjekter.

På Nidarvoll bygges ny barne- og ungdomsskole, to nye idrettshaller og nytt rehabiliteringssenter. Det er det største byggeprosjektet Trondheim kommune noensinne har gjennomført. Ved hjelp av elanleggsmaskiner og en mobil hurtiglader reduseres klimagassutslippene.

https://trondheim2030.no/2021/11/19/satser-massivt-pa-utslippskutt-i-byens-giga-prosjekt/