Startprogram for innovative anskaffelser hos LUP

Startprogram for innovative anskaffelser er en introduksjon til metoden for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser, både offentlige virksomheter og leverandører.

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) tilbyr fire ulike programmer:

  • Startprogram for ledere
  • Startprogram ; Motivasjons-ABC for nybegynnere
  • Startprogram ; Kjøp av utvikling og innovasjon – viderekommende
  • Startprogram for leverandører

Programmene er utarbeidet for å motivere og trygge både innkjøper og leverandør til å ta metoden i bruk.

Påmelding og mer informasjon finnes på Startprogram – Innovative anskaffelser