Økonomiske aspekter

I Sintef-rapporten «Nullutslippsgravemaskin: Læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner» har Digitaliseringsdirektoratet med flere dokumentert en livssyklusanalyse (LCC). Den omfatter både anskaffelses-, drifts- og vedlikeholdskostnader.

Etter en 10-års periode konkluderes det med at en elektrisk gravemaskin kan være mer konkurransedyktig enn dieselekvivalenten. Fordelen til elektriske løsninger vil styrke seg enda mer når kjøpsprisen på elektriske gravemaskiner synker, når den produseres i større serier og …