Om veilederen

Hva er viktig å tenke på / suksessfaktorene når tradisjonelle dieseldrevne maskiner skal byttes ut med utslippsfrie alternativer? Hvilke utslippsfrie maskiner finnes? Hvem har erfaringer eller kan gi råd i forbindelse med innkjøp av enkeltmaskiner eller mer omfattende tilnærminger som en utslippsfri byggeplass?

Dette er noen av spørsmålene denne veilederen søker å gi svar på. Ved å samle kunnskap og å henvise til oppdaterte kilder ønsker vi å senke terskelen for å ta i bruk utslippsfrie maskiner og utstyr der dette er mulig allerede i dag. Så, hva venter du på? Let’s-a go!

Arbeidsmaskiner kommer i mange varianter fra digre dumpere til håndholdte redskaper som hekksaks og motorsag. Eksempel på noen av de vanligste arbeidsmaskinene i forbindelse med byggearbeider og kommunal drift finner du i oversikten til Klima Østfold.

Veilederen er utarbeidet innenfor rammene av Interreg-prosjektet Cleancon (2019-2022) der målet er å bidra til å skape et større nordisk marked for utslippsfrie maskiner og utstyr gjennom informasjon og kompetanse med hensyn til hvilke utslippsfrie alternativer som allerede finnes og kan tas i bruk.

Målgruppene er innkjøpere, prosjektledere, prosjektansvarlige, leverandører og entreprenører som ønsker å ta i bruk utslippsfrie maskiner og utstyr.