Økonomiske aspekter

I Sintef-rapporten "Nullutslippsgravemaskin: Læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner" har Digitaliseringsdirektoratet med flere dokumentert en livssyklusanalyse (LCC). Den omfatter både anskaffelses-, drifts- og vedlikeholdskostnader. Etter en 10-års periode konkluderes det med…

Fortsett å leseØkonomiske aspekter

Om veilederen

Hva er viktig å tenke på / suksessfaktorene når tradisjonelle dieseldrevne maskiner skal byttes ut med utslippsfrie alternativer? Hvilke utslippsfrie maskiner finnes? Hvem har erfaringer eller kan gi råd i…

Fortsett å leseOm veilederen