Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder

Hjem » Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder

Høsten 2023 kom det en Teknisk Spesifikasjon – som på sikt vil kunne utvikles til en Norsk Standard – med hensyn til

Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder – SN/TS 3770

SN/TS 3770 gjør det enklere for byggherrer og myndigheter å stille krav om utslippsfrie byggeplasser. Dokumentet spesifiserer regler, roller og ansvar for etablering og drift av byggeplasser og anleggsområder uten direkte utslipp.

Dokumentet definerer også termer som kan brukes i avtaler i tilknytning til slike byggeplasser og anleggsområder. Dokumentet omhandler direkte utslipp fra gjennomføringsstadiet (Steg 5-7 i NS3467) av bygge- og anleggsvirksomhet innenfor anleggsområdet.

Dokumentet anses å være nyttig for offentlige og private byggherrer, entreprenører, underentreprenører, rådgivere og leverandører, infrastruktureiere innen bl.a. strømnett og fjernvarmenett som inngår i å gjennomføre et bygge- eller anleggsprosjekt. Andre målgrupper er teknologi- og utstyrsleverandører som kan levere verktøy og grensesnitt for datainnsamling og forenklet rapportering.

Les mer om den tekniske spesifikasjonen og få tilgang til SN/TS 3770 på sidene til Standard Norge.